Συντάξεις θανάτου: Προϋποθέσεις ημερών ασφάλισης θανόντα, και μεταβίβαση σύνταξης

Διαβάστε τι ισχύει για τη σύνταξης θανάτου, τις προϋποθέσεις ημερών ασφάλισης θανόντα ασφαλισμένου, αλλά και για τη μεταβίβαση σύνταξης λόγω θανάτου συνταξιούχου.

ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΗ ΝΟΣΟ
(άρθρο 27 Ν. 1902/9, άρθ. 29 Ν.3518/06 εγκ. 10/07)
Προϋπόθεση ο θάνατος ή αφάνεια του ασφαλισμένου και
  • 4500 ημέρες ασφάλισης
  • 1.500 ημέρες, από τις οποίες 300 τα 5 τελευταία έτη πριν από εκείνο στο οποίο επήλθε ο θάνατος (στην ασφαλιστική πρακτική, οι ημέρες αναζητούνται και κατά το έτος θανάτου) ή
  • τις ημέρες ασφάλισης, ανάλογα με την ηλικία, που αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα, από τις οποίες 300 την τελευταία πενταετία.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ
Μέχρι το 21ο έτος: 300 Η.Ε.
Μέχρι το 22ο έτος: 420 Η.Ε
Μέχρι το 23ο έτος: 540 Η.Ε
Μέχρι το 24ο έτος: 660 Η.Ε
Μέχρι το 25ο έτος: 780 Η.Ε
Μέχρι το 26ο έτος: 900 Η.Ε
Μέχρι το 27ο έτος: 1020 Η.Ε
Μέχρι το 28ο έτος: 1140 Η.Ε
Μέχρι το 29ο έτος: 1260 Η.Ε
Μέχρι το 30ό έτος: 1380 Η.Ε
Μέχρι το 31ο έτος: 1500 Η.Ε
Μέχρι το 33ο έτος: 1740 Η.Ε.
Μέχρι το 34ο έτος: 1860 Η.Ε
Μέχρι το 35ο έτος: 1980 Η.Ε
Μέχρι το 36ο έτος: 2100 Η.Ε
Μέχρι το 37ο έτος: 2220 Η.Ε
Μέχρι το 38ο έτος: 2340 Η.Ε
Μέχρι το 39ο έτος: 2460 Η.Ε
Μέχρι το 40ό έτος: 2580 Η.Ε
Μέχρι το 41ο έτος: 2700 Η.Ε
Μέχρι το 42ο έτος: 2820 Η.Ε
Μέχρι το 43ο έτος: 2940 Η.Ε
Μέχρι το 45ο έτος: 3180 Η.Ε.
Μέχρι το 46ο έτος: 3300 Η.Ε
Μέχρι το 47ο έτος: 3420 Η.Ε
Μέχρι το 48ο έτος: 3540 Η.Ε
Μέχρι το 49ο έτος: 3660 Η.Ε
Μέχρι το 50ό έτος: 3780 Η.Ε
Μέχρι το 51ο έτος: 3900 Η.Ε
Μέχρι το 52ο έτος: 4020 Η.Ε
Μέχρι το 53ο έτος: 4140 Η.Ε
Μέχρι το 54ο έτος: 4200 Η.Ε
Μετά το 54ο έτος: 4200 Η.Ε

ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
(άρθρο 26 παρ. 1 Ν. 2084/92 και 34 ΑΝ. 1846/51)

  • Θάνατος ή αφάνεια λόγω εργατικού ατυχήματος
  • Αρκεί μία ημέρα ασφάλισης


ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ
(άρθρο 26 Ν. 2084/92, 34 ΑΝ. 1846/51 και 40 Κανονισμού Ασθένειας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)

  • Θάνατος ή αφάνεια από επαγγελματική ασθένεια
  • Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι αρκετή μία ημέρα ασφάλισης. Ο Κανονισμός Ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ορίζει το ελάχιστο χρονικό διάστημα απασχόλησης του ασφαλισμένου στην εργασία που προκάλεσε την επαγγελματική ασθένεια.ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΚΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(άρθρα 26 παρ. 2 και 34 Ν. 1846/51)

  • Θάνατος ή αφάνεια από ατύχημα εκτός εργασίας
  • Απαιτούνται οι μισές ημέρες ασφάλισης (κατά περίπτωση) που αναζητούνται για τη χορήγηση σύνταξης λόγω θανάτου από κοινή νόσο.

Μεταβίβαση Σύνταξης λόγω θανάτου Συνταξιούχου
Μετά το θάνατο του συνταξιούχου η σύνταξή του μεταβιβάζεται στα δικαιοδόχα μέλη οικογένειας, χωρίς να ελέγχονται προϋποθέσεις ημερών ασφάλισης.

Δημοσίευση σχολίου

  © Blogger template The Professional Template II by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP